Úvodní strana » Stavební dozor
Stavební dozor
Úvodní strana » Stavební dozor

Technický dozor investora (stavebníka)

Technický dozor stavby nemusí být odborně vzdělán jako stavební dozor. Tzn. že nemusí mít nutně autorizaci. Nicméně byste ji měli vyžadovat, protože je to nějaká záruka způsobilosti vykonávat pro Vás technický dozor investora. U nás ve firmě se snažíme dělat technický dozor investora jako kompletní službu investorovi. Tato služba obsahuje: kontrola SOD, kontrola rozpočtu, jednání s projektantem, kontrola zakrývaných anebo později nedostupných konstrukcí, účast na kontrolních dnech, zápis do stavebního deníku, fotodokumentace stavby, projednání a schvalování soupisu provedených prací, přebírání jednotlivých částí stavby, konečné předání stavby investorovi, seznam vad a nedodělků a jejich následná kontrola do úplného vyřešení, spolupráce při kolaudaci stavby. Výkon dozoru se odvíjí od jeho ceny. Některý dozor chce hodinovou sazbu a k tomu projeté kilometry, jiný si nechá honorář vyplácet v paušálu. Je to služba a proto se nedá ji posuzovat dle ceny. Platí zde mnoho možností, jak lze tuto činnost vykonávat (dobře anebo špatně), ale o tom zase příště.

Stavební dozor

Stavební dozor musí mít ze zákona autorizaci na pozemní stavby. Bez této kvalifikace nemůže zastávat tuto funkci. Pokud splní podmínky pro udělení autorizace na pozemní stavby, může dělat dozor na všechny pozemní stavby. Tzn. cihlové domy, montované domy, dřevostavby, chaty, haly atd. Stavební dozor se vyžaduje pouze na stavbách svépomocí. Formulář či prohlášení na stavební dozor je na každém úřadě jiný (někdy také žádný) a proto je potřeba si jej na svém úřadě vyzvednout anebo vytvořit si vlastní. Někdy úřad místo stavebního dozoru vyžaduje, aby stavebník měl na své stavbě stavbyvedoucího místo stavebního dozoru. Týká se to budov pro bydlení a to všech bez výjimky. Nicméně stavební úřady pracují ve své „bublině“ a ne všechny mají správně nastudovaný stavební zákon, takže je možné, že i u staveb kde by měl být stavbyvedoucí, budou vyžadovat stavební dozor. I stavbyvedoucí musí mít autorizaci z pozemních staveb. Cena stavebního dozoru se skládá ze dvou částí a to je prohlášení o stavebním dozoru pro stavební úřad a 5-10 návštěv na stavbě. Nepodceňujte potřebu a důležitost stavebního dozoru, který je v České republice ošetřen zákony. Vybírejte velmi pečlivě! Správně vybraný stavební dozor snižuje nutnost různých oprav do budoucna, nehrozí u něj špatné smlouvy a může vám ušetřit nemalé peníze.

Proč si vybrat nás?

  1. Jsme maximálně spolehliví.
  2. Jsme schopni ohlídat jakoukoliv firmu či investora.
  3. Nebojíme se postavit za vaše zájmy.
  4. Budeme s vámi aktivně komunikovat.
  5. Kontroly provádíme pravidelně.

Zajišťujeme technický dozor investora

Naše firma zajišťuje v rámci výstavby komplexní dohled nad kvalitou provedených prací včetně použitých materiálů a správnosti provedených postupů výstavby. Postaráme se o kontrolu nad finančním tokem stavby včetně objemu skutečně provedených prací v návaznosti na fakturované částky. Technický dozor investora dohlíží také na časový průběh stavby a řeší technické detaily v rámci výstavby. Jsme schopni prověřit i případné oprávněnosti nároků na více či méně práce. Postaráme se rovněž o kompletní předání a převzetí hotových prací a provedeme komplexní kontrolu kvality. Náš technický dozor vás ochrání před nepoctivým jednáním!

Postaráme o:

  • technickou, časovou a finanční kontrolu vaší stavby,
  • kontrolu subdodavatelů a provedených prací,
  • kontrolu použitých materiálů a veškerých postupů,
  • soulad fakturovaných částek se skutečně provedenými pracemi,
  • předání a převzetí ucelených částí díla včetně řešení případných vad a nedodělků.